Dự án hoàn thành

Dự án đã được hoàn thành với sự hài lòng từ khách hàng

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo cho trường Học viện Hậu Cần, Hà Nội

Cỏ nhân tạo sân bóng

1

1400

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dự án sân vườn trường tiểu học Thanh Lương quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cỏ nhân tạo sân vườn

1

520m2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo cho trường Học viện Quốc phòng, Hà Nội

Cỏ nhân tạo sân bóng

1

1500 m2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo cho Công ty cổ phần Cao Su Lai Châu, thành phố Lai Châu

Cỏ nhân tạo sân bóng

1

988 m2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dự án sân vườn chung cư Golden Park tại Quế Võ, Bắc Ninh

Cỏ nhân tạo sân vườn

1

250 m2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Phú Bình, Thái Nguyên

Cỏ nhân tạo sân bóng

1

3000m2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Đồng Văn, Hà Nam

Cỏ nhân tạo sân bóng

1

828 m2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Hải Hậu, Nam Định (2)

Cỏ nhân tạo sân bóng

1

1870m2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Hải Hậu, Nam Định

Cỏ nhân tạo sân bóng

1

1500 m2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Lào Cai

Cỏ nhân tạo sân bóng

1

1700 m2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Menu Title Menu Title